HØRELÆRE - MELODILESING

Norsk Musikforlag

ISBN 82-7093-325-2

Innholder: Modulasjon og fritonal melodilesing. Bygger metodisk direkte på Med på notene.    

Sikter mot bruk innen høyere utdanning i musikk

130 sider. 145 sitater fra komponert musikk.

 

 

 

Om del 1, Modulasjon                         Del 2, Fritonel melodilesing

Sitat fra innledning:

Målet med arbeidet er todelt:

  • Tilegnelse av disse modulasjonene så de inngår i det musikalske ordforråd
  • Øvelse i å gjenkjenne modulasjonene i notebildet og bruke denne gjenkjennelse i forbindelse med lesing.

Det praktiske arbeidet med modulasjon vil inneholde to hovedelementer:

  • Gjenkjenning av ny toneart

Dette kan skje på teoretisk grunnlag ut fra løse fortegn eller på grunnlag av øret.

  • Etablering av ny, midlertidig tonalitet.

Dette betyr ikke at den gamle er glemt. Overgangen til den nye tonearten betyr etablering av en annet midlertidig tonalt sentrum. Den musikalske virkning bygger bl.a. på forholdet til den opprinnelige tonearten, og forutsetter dermed at den ligger et sted i systemet.

 

Eksempler på innledende øvelser,  fra kapittel 7: Modulasjon til tonikaparallell i mollsatser:


 

Om del 2, Fritonal melodilesing                                            Del 1, Modulasjon

 

Sitat fra innledning:

Hovedideen bak fremgangsmåten i denne boken er en gradvis overgang fra tonal entydighet til fritonal flertydighet. Dette skjer via en rekke sekvensøvelser som innleder hvert nytt avsnitt.

Sekvensene er for de flestes vedkommende i seg selv tonale. Sekvenseringen skje imidlertid til ”fjerne” tonearter. Som regel sekvenseres det i heltoneskalaer og i store og små terser. Den tonale karakter i sekvensen gjør det mulig å holde fast ved det tonale sentrum så lenge det er nødvendig. Det skal samtidig være attraktiv å slippe det entydige tonale sentrum. Dette oppnås ved at sekvensøvelsene er ordnet i rekker.

Tonaliteten i den første rekken ligger i selve det melodiske forløp. Innholdet i sekvensen reduseres etter hvert sådan at det i det siste ledd kreves en bevisst konstruksjon for å fastholde den entydige tonalitet. For å slippe denne konstruksjonen vil den normale studentsøke lettere løsninger og dermed være motivert for langsomt å slippe den faste, tonal grunn.

 

Sekvensrekke innen emnet stor ters:

Etterfølgende oppgaver fra samme kapittel:


Niels.E.Johansen@hitos.no