HØRELÆRE— MED PÅ NOTENE

Norsk Musikforlag,

ISBN 82-7093-554-9

Innholder: Melodi i dur og moll, Modulasjon, Fritonal melodi og Intervallære.

Dekker sammen med Hørelære -     Rytmelesing noteopplæringen i videregående skoles utdanningsprogram for musikk.

Boken erstatter Melodi i dur og moll fra 1983 og inneholder bl.a. en revidert versjon av denne boken. 

 

Sitater fra kapitlet metodiske overveielser:

”De fleste av øvelsene i denne boken retter seg mot:

å identifisere den enkelte tone som trinn i en skala

å lære å kjenne skalaenes trinn slik at eleven kan danne seg en auditiv forestilling om ethvert trinn og eventuelt synge tonen.

Grunnlaget for trinnlesing er tonalitetsfølelsen. Det er viktig at denne bevisstgjøres og øves. Tonalitetsfølelsen fungerer for de fleste slik at den kan styre trinnvis lesing i dur eller moll med korrekt resultatet uten at grunnlaget i tonalitet nødvendigvis er bevisstgjort. Sikre ferdigheter forutsetter imidlertid en bevisstgjøring som kan ha karakter av en oppdagelse av egen musikalitet.”

”For eleven vil leseprosessen foregå som en kombinasjon av lesing av enkeltnoter og gjetting ut fra forventninger om sammenheng. Det siste er en vesentlig del av lesingen.”

”Noter er ikke musikk. Musikkteori bør derfor heller ikke bli noteteori. Det har vært vesentlig i all behandling av de teoretiske emnene, at alle fenomener først behandles som musikalske fenomener og bevisstgjøres i musikalsk sammenheng. Deretter knyttes de til notasjon. ”


 

Fra kapittel 3:

Sammenlign de to melodiene. Legg merke til at forskjellen mellom tonematerialet i dur og moll finnes på 3. trinn:

 

Forøvelse til heltoneskala, kapitel 15:

Niels.E.Johansen@hitos.no